Nghệ sĩ: Lê Anh Tuấn

Tiểu sử Lê Anh Tuấn

Album của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Video của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Bài hát của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Xuân về quan họ

Trình bày:

...

Con nhện tìm duyên

Trình bày:

CON NHỆN TÌM DUYÊN Sáng tác :lê minh   Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội...

Về Hội Lim

Trình bày:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...

Con nhện tìm duyên

Trình bày:

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...