Nghệ sĩ: Lê Anh Tuấn

Tiểu sử Lê Anh Tuấn

Album của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Video của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Bài hát của nghệ sĩ Lê Anh Tuấn

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

CON NHỆN TÌM DUYÊN Sáng tác :lê minh   Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội...

Con nhện tìm duyên

Nghệ sĩ:

Nhớ em tôi về hội lim, bâng khuâng đội áo đi tìm trong mưa Lạc vào câu hát xa xưa,...

Về Hội Lim

Nghệ sĩ:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...

Xuân về quan họ

Nghệ sĩ:

Mùa xuân, mùa xuân anh không về với hội Nhớ câu quan họ người ơi Mái đình cong...