Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Kẻ Bắc người Nam & Con nhện giăng mùng. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Chia tay hội xuân | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Chia tay hội xuân. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Còn duyên | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Còn duyên. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trẩy hội xuân | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Trẩy hội xuân. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Chưa biết

Trao duyên một mình | NS Quý Thăng | Một chút duyên quê
Trao duyên một mình. Trình bày NS Quý Thăng. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Nguyễn Tiến

Khách đến chơi nhà | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Khách đến chơi nhà. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Lê Minh

Bến vắng mưa rơi | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Bến vắng mưa rơi. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Mía Lam Điền | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Mía Lam Điền. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Đôi bên bác mẹ cùng già | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Đôi bên bác mẹ cùng già. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Nỗi nhớ sông Cầu | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Nỗi nhớ sông Cầu. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Đêm qua nhớ bạn | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Đêm qua nhớ bạn. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Tạm biệt từ đây | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Tạm biệt từ đây. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Gặp người quan họ | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Gặp người quan họ. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Giã bạn | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Giã bạn. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ

Bạn tình ơi | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Bạn tình ơi. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ. Sáng tác Chưa biết

Ba quan mời trầu | CLB Trúc Xinh TPHCM | Hội xuân quan họ
Ba quan mời trầu. Trình bày CLB Trúc Xinh TPHCM. Album Hội xuân quan họ. Sáng tác Dân ca Bắc Bộ

Mến yêu tiếng dạ tôi nghe | Trang Nhung, Trọng Hòa | Đức Miêng với quan họ
Mến yêu tiếng dạ tôi nghe. Trình bày Trang Nhung, Trọng Hòa. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Mùa xuân qua sông Đuống | Hồng Liên, NSƯT Duy Thường | Đức Miêng với quan họ
Mùa xuân qua sông Đuống. Trình bày Hồng Liên, NSƯT Duy Thường. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Mùa xuân đón anh | Hồng Liên | Đức Miêng với quan họ
Mùa xuân đón anh. Trình bày Hồng Liên. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Hẹn nhau ở sông Đà | Cố nghệ sĩ Xuân Trường, Thanh Hiếu | Đức Miêng với quan họ
Hẹn nhau ở sông Đà. Trình bày Cố nghệ sĩ Xuân Trường, Thanh Hiếu. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Mùa xuân tiễn bạn | Nghệ nhân Lê Cần, Thanh Phúc | Đức Miêng với quan họ
Mùa xuân tiễn bạn. Trình bày Nghệ nhân Lê Cần, Thanh Phúc. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Khi mùa xuân đến | NSƯT Khánh Hạ, NSƯT Lan Hương | Đức Miêng với quan họ
Khi mùa xuân đến. Trình bày NSƯT Khánh Hạ, NSƯT Lan Hương. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Hát cùng mùa xuân | NSƯT Lệ Thanh | Đức Miêng với quan họ
Hát cùng mùa xuân. Trình bày NSƯT Lệ Thanh. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Câu hát mùa thu | Hồng Liên | Đức Miêng với quan họ
Câu hát mùa thu. Trình bày Hồng Liên. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Xuân quê quan họ | Thanh Hiếu | Đức Miêng với quan họ
Xuân quê quan họ. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Thư xuân hẹn ngày vui | NSƯT Lan Hương | Đức Miêng với quan họ
Thư xuân hẹn ngày vui. Trình bày NSƯT Lan Hương. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Tiếng hát bên sông quê hương | Thanh Bình, Thanh Hiếu | Đức Miêng với quan họ
Tiếng hát bên sông quê hương. Trình bày Thanh Bình, Thanh Hiếu. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Chung lập chiến công | NS Quý Thăng, NSƯT Thúy Đạt | Đức Miêng với quan họ
Chung lập chiến công. Trình bày NS Quý Thăng, NSƯT Thúy Đạt. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Vẫn đợi chờ nhau | NS Quý Thăng, Thanh Hiếu | Đức Miêng với quan họ
Vẫn đợi chờ nhau. Trình bày NS Quý Thăng, Thanh Hiếu. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Lời thương ta ngỏ cùng nhau | Cố nghệ sĩ Xuân Trường, NSƯT Lan Hương | Đức Miêng với quan họ
Lời thương ta ngỏ cùng nhau. Trình bày Cố nghệ sĩ Xuân Trường, NSƯT Lan Hương. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Cánh chim nỗi nhớ | Hồng Liên | Đức Miêng với quan họ
Cánh chim nỗi nhớ. Trình bày Hồng Liên. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Quan họ trao tình | NSƯT Thúy Đạt | Đức Miêng với quan họ
Quan họ trao tình. Trình bày NSƯT Thúy Đạt. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Hát từ quê hương quan họ | NS Quý Thăng, Thanh Hiếu | Đức Miêng với quan họ
Hát từ quê hương quan họ. Trình bày NS Quý Thăng, Thanh Hiếu. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Gửi về quan họ | NSƯT Phan Muôn | Đức Miêng với quan họ
Gửi về quan họ. Trình bày NSƯT Phan Muôn. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Về hội Lim | NSND Thúy Hường | Đức Miêng với quan họ
Về hội Lim. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Trầu cau quan họ | Hồng Ngát, Tiến Hỷ | Đức Miêng với quan họ
Trầu cau quan họ. Trình bày Hồng Ngát, Tiến Hỷ. Album Đức Miêng với quan họ. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Tuấn Khanh | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Tuấn Khanh. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Cây xanh dưng dức giữa trời | NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh | Lúng liếng
Cây xanh dưng dức giữa trời. Trình bày NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vui bốn mùa | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Vui bốn mùa. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vốn liếng em có 30 đồng | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Vốn liếng em có 30 đồng. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ai xuôi về | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Ai xuôi về. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ăn ở trong rừng | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Ăn ở trong rừng. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ | NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh | Lúng liếng
Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Trình bày NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đào Nguyên | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Đào Nguyên. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đêm qua nhớ bạn | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Đêm qua nhớ bạn. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lúng liếng | NSND Thúy Hường | Lúng liếng
Lúng liếng. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên tiên cung | Hải Đường | Gọi đò - Hải Đường
Lên tiên cung. Trình bày Hải Đường. Album Gọi đò - Hải Đường. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ăn ở trong rừng | Hải Đường | Gọi đò - Hải Đường
Ăn ở trong rừng. Trình bày Hải Đường. Album Gọi đò - Hải Đường. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | Hải Đường | Gọi đò - Hải Đường
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày Hải Đường. Album Gọi đò - Hải Đường. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thành công
© Bản quyền 2019 bởi Quan Họ Bắc Ninh - Đến hẹn lại lên.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Liên kết: Nhạc dân ca, thiet ke web bac ninh, van phong luat su bac ninh, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, Cải lương