Ba quan | NSƯT Khánh Hạ, NSƯT Lan Hương, NSƯT Trung Kiên, Quang Luyến
Ba quan. Trình bày NSƯT Khánh Hạ, NSƯT Lan Hương, NSƯT Trung Kiên, Quang Luyến

Đôi bên bác mẹ cùng già | Thanh Hiếu | Đêm qua nhớ bạn
Đôi bên bác mẹ cùng già. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa song đào | Đêm qua nhớ bạn
Ngồi tựa song đào. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Giăng thanh gió mát | Thanh Hiếu | Đêm qua nhớ bạn
Giăng thanh gió mát. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tay tiên chuốc chén rượu đào | Thanh Hiếu | Đêm qua nhớ bạn
Tay tiên chuốc chén rượu đào. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vẫn đợi chờ nhau | Thanh Hiếu
Vẫn đợi chờ nhau. Trình bày Thanh Hiếu. Sáng tác Chưa biết

Đêm qua nhớ bạn | Thanh Hiếu | Đêm qua nhớ bạn
Đêm qua nhớ bạn. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Xe chỉ luồn kim | Thanh Hiếu | Đêm qua nhớ bạn
Xe chỉ luồn kim. Trình bày Thanh Hiếu. Album Đêm qua nhớ bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dệt gấm | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Dệt gấm. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nguyệt gác mái đình | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Nguyệt gác mái đình. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Qua sông tìm bạn | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Qua sông tìm bạn. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thuyền mở lái chèo | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Thuyền mở lái chèo. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trên rừng 36 thứ chim | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Trên rừng 36 thứ chim. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa song đào | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Ngồi tựa song đào. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Chia rẽ đôi nơi | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Chia rẽ đôi nơi. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ & Yêu nhau cởi áo cho nhau | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Sông Cầu nước chảy lơ thơ & Yêu nhau cởi áo cho nhau. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Năm liệu bảy lo | NSƯT Thanh Nhàn | Tìm bạn
Năm liệu bảy lo. Trình bày NSƯT Thanh Nhàn. Album Tìm bạn. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lội dòng sông quê | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Lội dòng sông quê. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Những cô gái quan họ | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Những cô gái quan họ. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc. Sáng tác Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Tình yêu trên dòng sông quan họ | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Tình yêu trên dòng sông quan họ. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Mùa xuân quan họ | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Mùa xuân quan họ. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Bắc Ninh – Kinh Bắc | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Bắc Ninh – Kinh Bắc. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Nhớ đêm giã bạn | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Nhớ đêm giã bạn. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Giã bạn đêm trăng | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Giã bạn đêm trăng. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Chiếc nón ba tầm | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Chiếc nón ba tầm. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Ngẫu hứng giao duyên | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Ngẫu hứng giao duyên. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc

Làng quan họ quê tôi | Trọng Tấn | Chuyện tình Kinh Bắc
Làng quan họ quê tôi. Trình bày Trọng Tấn. Album Chuyện tình Kinh Bắc. Sáng tác Chưa biết

Vào chùa | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Vào chùa. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lấy gì làm thú giải phiền | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Lấy gì làm thú giải phiền. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Gọi đò | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Gọi đò. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dọn quán bán hàng | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Dọn quán bán hàng. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Giữa tối hôm rằm | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Giữa tối hôm rằm. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên núi Ba Vì | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Lên núi Ba Vì. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thân lươn bao quản lấm đầu | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Thân lươn bao quản lấm đầu. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa mạn thuyền | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Ngồi tựa mạn thuyền. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Cây trúc xinh | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Cây trúc xinh. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Còn duyên | NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh | Cây trúc xinh
Còn duyên. Trình bày NSND Thúy Hường, NSƯT Quang Vinh. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nghiêng | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Nghiêng. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Như ruộng năm sào | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Như ruộng năm sào. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dệt gấm | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Dệt gấm. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Ngồi tựa song đào | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Ngồi tựa song đào. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thêm thắm trời xuân | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Thêm thắm trời xuân. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Buôn bấc buôn dầu | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Buôn bấc buôn dầu. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Sông Cầu nước chảy lơ thơ | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Ai xuôi về | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Ai xuôi về. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa mạn thuyền | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Ngồi tựa mạn thuyền. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tình xuân quan họ | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Tình xuân quan họ. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Làng quan họ quê tôi | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Làng quan họ quê tôi. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Tình người quan họ | CLB Mười Nhớ TPHCM | Một chút duyên quê
Tình người quan họ. Trình bày CLB Mười Nhớ TPHCM. Album Một chút duyên quê

Thành công
© Bản quyền 2019 bởi Quan Họ Bắc Ninh - Đến hẹn lại lên.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Liên kết: Nhạc dân ca, thiet ke web bac ninh, van phong luat su bac ninh, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, Cải lương