Lý giao duyên – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Lý giao duyên – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Hoa thơm bướm lượn – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Hoa thơm bướm lượn – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Làng quan họ quê tôi – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Làng quan họ quê tôi – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ). Sáng tác Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Khách đến chơi nhà – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Khách đến chơi nhà – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Lóng lánh, lúng liếng – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Lóng lánh, lúng liếng – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Khách đến chơi nhà (Lời mới) – Nhạc Sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Khách đến chơi nhà (Lời mới) – Nhạc Sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ). Sáng tác Lê Minh

Người ở đừng về – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Người ở đừng về – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Còn duyên – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Còn duyên – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Mười nhớ – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Mười nhớ – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Trên Rừng Ba Sáu Thứ Chim – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Trên Rừng Ba Sáu Thứ Chim – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Tương phùng tương ngộ – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Tương phùng tương ngộ – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Ngồi tựa song đào – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Ngồi tựa song đào – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Lý cây đa – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Lý cây đa – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)

Câu quan họ người ơi – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Câu quan họ người ơi – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ). Sáng tác Ngọc Linh

Gửi về quan họ – Nhạc sống | Ngọc Khánh | Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ)
Gửi về quan họ – Nhạc sống. Trình bày Ngọc Khánh. Album Bài hát của ca sĩ Ngọc Khánh (Quan họ). Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Thành công
© Bản quyền 2019 bởi Quan Họ Bắc Ninh - Đến hẹn lại lên.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: tinhbk21@gmail.com.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: tinhbk21@gmail.com.
Liên kết: Nhạc dân ca, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, Cải lương