Tương tư quan họ | Tốp ca nam nữ
Tương tư quan họ. Trình bày Tốp ca nam nữ. Sáng tác Kim Oanh

Đắp nấm trồng chanh | Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa, Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt
Đắp nấm trồng chanh. Trình bày Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa, Nghệ nhân Nguyễn Công Lụt

Gọi đò | NSND Thúy Hường | Bạn tình ơi
Gọi đò. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Bạn tình ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Cây kiêu bổng | Văn Hanh
Cây kiêu bổng. Trình bày Văn Hanh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đêm ngắn tình dài | NSND Thúy Cải, NSND Thúy Hường | Đêm ngắn tình dài
Đêm ngắn tình dài. Trình bày NSND Thúy Cải, NSND Thúy Hường. Album Đêm ngắn tình dài

Bạn tình ơi | NSƯT Quang Vinh | Bạn tình ơi
Bạn tình ơi. Trình bày NSƯT Quang Vinh. Album Bạn tình ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Bèo dạt mây trôi | Anh Khang, Quang Thắng
Bèo dạt mây trôi. Trình bày Anh Khang, Quang Thắng

Đến hẹn lại lên
Đến hẹn lại lên. Sáng tác Nhạc sĩ Đức Miêng

Nhớ về học viện hậu cần
Nhớ về học viện hậu cần. Sáng tác Nhạc sĩ Lưu Ba

Dọn quán bán hàng – Nhạc Beat | Lương Thu Hồng
Dọn quán bán hàng – Nhạc Beat. Trình bày Lương Thu Hồng. Sáng tác Quan họ lời cổ

Trẩy hội Lim | NSƯT Thu Huyền
Trẩy hội Lim. Trình bày NSƯT Thu Huyền

Tuấn Khanh | NSND Thúy Hường | Cây trúc xinh
Tuấn Khanh. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Cây trúc xinh. Sáng tác Quan họ lời cổ

Người ơi đến hẹn lại về | Phú Miễn
Người ơi đến hẹn lại về. Trình bày Phú Miễn. Sáng tác Nguyễn Tiến

Lý thiên thai | NSƯT Hồng Mạnh | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Lý thiên thai. Trình bày NSƯT Hồng Mạnh. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên núi Ba Vì | NSƯT Khánh Hạ | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Lên núi Ba Vì. Trình bày NSƯT Khánh Hạ. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Giữa tối hôm rằm | NSND Thúy Hường | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Giữa tối hôm rằm. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhất quế nhị lan | NSND Thúy Cải, NSƯT Hồng Mạnh | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Nhất quế nhị lan. Trình bày NSND Thúy Cải, NSƯT Hồng Mạnh. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lý con sáo | Ba Trọng | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Lý con sáo. Trình bày Ba Trọng. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lấy chi làm thú giải phiền | NSƯT Quý Tráng | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Lấy chi làm thú giải phiền. Trình bày NSƯT Quý Tráng. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Mười nhớ | NSƯT Hải Xuân | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Mười nhớ. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Bạn tình ơi | Đức Vương | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Bạn tình ơi. Trình bày Đức Vương. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Chuông vàng gác cửa tam quan | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Chuông vàng gác cửa tam quan. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ra ngó vào trông | Quang Hàn | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Ra ngó vào trông. Trình bày Quang Hàn. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lúng liếng lóng lánh | NSƯT Khánh Hạ, Xuân Cương | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Lúng liếng lóng lánh. Trình bày NSƯT Khánh Hạ, Xuân Cương. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Vào chùa | NSƯT Hải Xuân | Lúng liếng là lúng liếng ơi
Vào chùa. Trình bày NSƯT Hải Xuân. Album Lúng liếng là lúng liếng ơi. Sáng tác Quan họ lời cổ

Rẽ phượng chia loan | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Rẽ phượng chia loan. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tìm người | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Tìm người. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa song đào | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Ngồi tựa song đào. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lòng vẫn đợi chờ | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Lòng vẫn đợi chờ. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Tương phùng tương ngộ | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Tương phùng tương ngộ. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ai xuôi về | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Ai xuôi về. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Em là con gái nhà dòng | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Em là con gái nhà dòng. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Đôi bên bác mẹ cùng già | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Đôi bên bác mẹ cùng già. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Liên khúc giã bạn | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Liên khúc giã bạn. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhất ngon là mía Lam Điền | NSND Thúy Hường | Lòng vẫn đợi chờ
Nhất ngon là mía Lam Điền. Trình bày NSND Thúy Hường. Album Lòng vẫn đợi chờ. Sáng tác Chưa biết

Đào Nguyên | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Đào Nguyên. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thuyền mở lái chèo | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Thuyền mở lái chèo. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Năm liệu bảy lo | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Năm liệu bảy lo. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lên tiên cung | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Lên tiên cung. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Dưới giời mấy kẻ biết ra | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Dưới giời mấy kẻ biết ra. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Người ngoan | Về Kinh Bắc
Người ngoan. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Lý giao duyên | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Lý giao duyên. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Chưa biết

Nợ duyên | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Nợ duyên. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc

Ba quan | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Ba quan. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Dân ca Bắc Bộ

Như ruộng năm sào | Minh Thùy | Về Kinh Bắc
Như ruộng năm sào. Trình bày Minh Thùy. Album Về Kinh Bắc. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhất ngon là mía Lam Điền | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Nhất ngon là mía Lam Điền. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Liện sai | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Liện sai. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Ngồi tựa song đào | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Ngồi tựa song đào. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Nhớ mãi khôn nguôi | Minh Thành | Trầu cau quan họ
Nhớ mãi khôn nguôi. Trình bày Minh Thành. Album Trầu cau quan họ. Sáng tác Quan họ lời cổ

Thành công
© Bản quyền 2019 bởi Quan Họ Bắc Ninh - Đến hẹn lại lên.
Phát triển nội dung bởi các thành viên. Ghi rõ nguồn khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Duy, Trịnh Văn Tỉnh.
Điện thoại: 0935.36.8088 / E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, phản hồi vui lòng gửi về E-mail: hotro@quanhobacninh.vn.
Liên kết: Nhạc dân ca, thiet ke web bac ninh, van phong luat su bac ninh, Soạn bài, kỹ thuật nuôi trồng, Cải lương