Album: Thắm tình quan họ - Video

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...