Album: Karaoke Đợi Chờ Quan Họ

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Karaoke Đợi Chờ Quan Họ

  Người ở đừng về – Chuông vàng gác cửa tam quan – Karaoke tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Vào chùa – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Xe chỉ luồn kim – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Ngồi tựa mạn thuyền – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Lý thiên thai – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Đêm qua nhớ bạn – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Cây trúc xinh – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Còn duyên – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Khách đến chơi nhà – Karaoke quan họ tách lời

  | Album:

  Ban quản trị web quanhobacninh.vn Xin gửi tới các bạn yêu thích dân ca quan họ bắc...

  Giới thiệu Album Karaoke quan họ “Đợi chờ Quan họ”

  | Album:

  Các bài hát trong Album: 1 2 3   ...