Album: Nhớ mãi khôn nguôi

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Nhớ mãi khôn nguôi

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Tuấn Khanh

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Tiếc ì thay hỡi ì Tuấn i Khanh, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à chàng, này có í ơ...

  Lóng lánh Lúng liếng

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lóng lánh í là lóng ới à lánh ơi í i mắt í i i người, là người...

  Gửi bức thư sang

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này...

  Đào nguyên

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Đôi ta i í i, như thể í i i, Đào hự ư ơ Nguyên, này khi í...

  Ăn ở trong rừng

  Trình bày: | Album:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...