Album: Thắm tình quan họ - Video

Paused...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...

  Trầu cau quan họ

  Trình bày: | Album:

  Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

  Nhớ mãi khôn nguôi

  Trình bày: | Album:

  Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

  Ngồi tựa song đào

  Trình bày: | Album:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Khách đến chơi nhà

  Trình bày: | Album:

  Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...