Album: Vui bốn mùa - Video

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Vui bốn mùa - Video

  Lên tiên cung

  Nghệ sĩ:

  Lên í đến tận i tiên là trên í i Tiên Cung tôi bực á à à mình. Lên ớ đến tận...

  Rồng rắn lên mây

  Nghệ sĩ:

  Rồng rắn lên mây Đồng dao. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có chị giăng non,...

  Đào Nguyên

  Nghệ sĩ:

  Đôi.. ta i í i…như thể ì ì..đào nhị ì i í nguyên.. Này khi í.. ơ ơ ớ ơ vui..ối...

  Năm liệu bẩy lo

  Nghệ sĩ:

  Năm liệu bẩy lo Dân ca Quan họ cổ Chép lời: Hữu Duy Những là năm ơ liệu í i ì...

  Cây xanh rưng rức giữa trời

  Nghệ sĩ:

  Bỉ:Cây xanh i í i, rưng rức i i,giữa í ơ ớ ơ hự à giời. Này mời i í ơ ơ ớ...

  Vui bốn mùa

  Nghệ sĩ:

  Vui bốn mùa Dân ca quan họ cổ Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích...

  Trẩy hội xuân

  Nghệ sĩ:

  Trẩy hội xuân Sáng tác: Ngọc Lương Má đồng tiền tủm tỉm. Mắt bồ câu long...

  Trên rừng 36 thứ chim

  Nghệ sĩ:

  Trên rừng ba mươi sáu thứ chim Dân ca Quan họ cổ Trên rừng ba mươi sáu ấy mấy...