Nghệ sĩ: Tốp nữ

Tiểu sử Tốp nữ

Album của nghệ sĩ Tốp nữ

Video của nghệ sĩ Tốp nữ

Bài hát của nghệ sĩ Tốp nữ

Liện sai

Nghệ sĩ: ,

Người rằng người ơi đấy ơi bên em hỡi í a a ả à người là đôi ới à người...

Dệt gấm

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Gấm đây là đôi tay í i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa...