Ca sĩ: Lương Thu Hồng

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Con nhện giăng mùng

Trình bày: | Album:

Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ mùng là giăng ứ...

Lý thiên thai

Trình bày: | Album:

Trèo lên trái núi Thiên Thai (này) Thiên í i Thai Thấy đôi con chim loan phượng (là)...

Cái hời cái ả (Nhất ngon là mía Lan Điền)

Trình bày: | Album:

Cái hời cái ảTRỔ 1: Nam: Nhất ngon la bên rằng là tình rằng là mía i ơ qua hời...

Vốn liếng em có 30 đồng

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

Mười nhớ

Trình bày: | Album:

Một em nhớ đôi ta chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng đôi í ơ người về dọn quán í ơ cũng có a bán...

Vui bốn mùa

Trình bày: | Album:

Nhân sinh thích trí í í ,a ấy ấy a ả a là, là thích trí í a ở đời, là thích trí...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: | Album:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng ì, đôi í i em về. Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng. Để...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Người ơi, có ai xuôi về, có ai xuôi về. Cho em nhắn i cho em nhủ à bên nay a nhời...

Trầu cau quan họ

Trình bày: | Album:

Ngày hội năm xưa, em tiễn anh tới một con đò. Em gửi miếng trầu thương nhớ, để...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày: | Album:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Lý thiên thai (karaoke)

Trình bày: | Album:

Lý thiên thai (Trèo lên trái núi Thiên Thai) Dân ca Quan họ cổ – Sưu tầm: Hữu...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song i ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Khách đến chơi nhà

Trình bày: | Album:

Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà à. Đốt than ớ ơ dầu mà,...

Trang 2 of 212