Album: Còn duyên - Mai Phương - Video

https://www.youtube.com/watch?v=DX7XNb3lV4Y

Paused...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa, chùa gõ cửa í i, cửa, cửa chùa ra í ơ em vào, đôi người đàn, đôi em...

  Tương phùng tương ngộ

  Trình bày: | Album:

  Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

  Ngồi tựa song đào

  Trình bày: | Album:

  Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

  Mười nhớ

  Trình bày: | Album:

  Một em nhớ đôi bạn chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

  Giữa tối hôm rằm

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự...

  Dệt gấm

  Trình bày: | Album:

  Gấm đây là đôi tay i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt ì. Ớ đôi...

  Còn duyên

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên...

  Người ở đừng về – Chuông vàng gác cửa tam quan

  Trình bày: | Album:

  Chuông vàng gác cửa tam quan Dân ca quan họ lời cổ Chép lời: QuanHoBacNinh.Vn ( Bài này...

  Bèo dạt mây trôi

  Trình bày: | Album:

  Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

  Ai xuôi về

  Trình bày: | Album:

  Về là có ai xuôi hử về. Cho em nhắn i hi hi cho em nhủ à nay có nhờ về, nhắn cùng...