Nghệ sĩ: Mai Phương

Tiểu sử Mai Phương

Album của nghệ sĩ Mai Phương

Video của nghệ sĩ Mai Phương

Bài hát của nghệ sĩ Mai Phương

Vào chùa

Trình bày: | Album:

Vào chùa, chùa gõ cửa í i, cửa, cửa chùa ra í ơ em vào, đôi người đàn, đôi em...

Tương phùng tương ngộ

Trình bày: | Album:

Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi i lên bộ văng vẳng ớ tiếng tơ tình...

Ngồi tựa song đào

Trình bày: | Album:

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có… mấy song ơi ơ…. đào Là ngồi tựa có...

Mười nhớ

Trình bày: | Album:

Một em nhớ đôi bạn chung tình Hai em nhớ yểu điệu Ba em nhớ tiếng nói Bốn em nhớ...

Giữa tối hôm rằm

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Giữa tối í cái đêm hôm à rằm là cái sáng í sáng giăng ư hự...

Dệt gấm

Trình bày: | Album:

Gấm đây là đôi tay i vừa thêu là thêu em vừa dệt, gấm hoa đôi em dệt ì. Ớ đôi...

Còn duyên

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên...

Người ở đừng về – Chuông vàng gác cửa tam quan

Trình bày: | Album:

Chuông vàng gác cửa tam quan Dân ca quan họ lời cổ Chép lời: QuanHoBacNinh.Vn ( Bài này...

Bèo dạt mây trôi

Trình bày: | Album:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Ai xuôi về

Trình bày: | Album:

Về là có ai xuôi hử về. Cho em nhắn i hi hi cho em nhủ à nay có nhờ về, nhắn cùng...