Album: Lòng vẫn đợi chờ - Thanh Nhàn

Paused...

    Dưới giời mấy kẻ biết ra

    Trình bày: | Album:

    Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...