Album: Lòng vẫn đợi chờ - Thanh Nhàn

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Lòng vẫn đợi chờ - Thanh Nhàn

  Tưởng đến gần xa

  Trình bày: | Album:

  Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

  Dưới giời mấy kẻ biết ra

  Trình bày: | Album:

  Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...