Album: Sở cầu như ý

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Sở cầu như ý

  Sở cầu như ý

  Trình bày: | Album:

  Sở cầu như ý Dân ca Quan họ cổ Sở cầu như ý i ì í i, sở nguyện tòng tâm i, nguyện...

  Thuyền mở lái chèo

  Trình bày: | Album:

  Thuyền mở í ơ ờ bên nay a lái chèo là duyên anh Hai ơi tình em lính tính ơ ơ ớ ơ...

  Vốn liếng em có 30 đồng

  Trình bày: | Album:

  ...

  Đôi bên bác mẹ cùng già

  Trình bày: | Album:

  Đôi rằng đôi bên bác i mẹ có a cùng già, lấy í anh là anh hay chữ, song song để...

  Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

  Trình bày: | Album:

  Bỉ Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu. Này người í ơ ờ ớ...

  Chè mạn hảo

  Trình bày: , | Album:

  ...

  Súc miệng ấm đồng

  Trình bày: | Album:

  ...

  Lệnh ngự

  Trình bày: | Album:

  ...