Album: Tìm về quan họ - Video

Paused...

  Các ca khúc trong Album: Tìm về quan họ - Video

  Ăn ở trong rừng – Thu Nga – Thu Trang

  Nghệ sĩ:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

  Năm liệu bảy lo – Tốp nữ

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Những là năm ơ liệu í i ì song í i ì ơ ờ bẩy à, bẩy í ơ ơ...

  Vốn liếng em có 30 đồng – Thúy Quỳnh – Thu Nga – Hải Yến

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...

  Giăng thanh gió mát – Thu Nga

  Nghệ sĩ:

  Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

  Cây kiêu bổng – Thu Trang

  Nghệ sĩ:

  Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu í i tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...