Nghệ sĩ: Lớp quan họ - Nhà VH thiếu nhi TP Bắc Ninh

Tiểu sử Lớp quan họ - Nhà VH thiếu nhi TP Bắc Ninh

Album của nghệ sĩ Lớp quan họ - Nhà VH thiếu nhi TP Bắc Ninh

Video của nghệ sĩ Lớp quan họ - Nhà VH thiếu nhi TP Bắc Ninh

Bài hát của nghệ sĩ Lớp quan họ - Nhà VH thiếu nhi TP Bắc Ninh

Ăn ở trong rừng – Thu Nga – Thu Trang

Nghệ sĩ:

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

Cây kiêu bổng – Thu Trang

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Cây kiêu í i tang tình rằng là cây kiêu bổng í. Cây í i í kiêu...

Giăng thanh gió mát – Thu Nga

Nghệ sĩ:

Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

Năm liệu bảy lo – Tốp nữ

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Những là năm ơ liệu í i ì song í i ì ơ ờ bẩy à, bẩy í ơ ơ...

Vốn liếng em có 30 đồng – Thúy Quỳnh – Thu Nga – Hải Yến

Nghệ sĩ:

Sưu tầm: Hữu Duy Vốn rằng liếng em i có ba mươi đồng là có bốn mươi đồng chứ...