Album: Xuân quan họ 2010 - video

Paused...

  Người ngoan

  Trình bày: , | Album:

  Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...

  Trao duyên một mình

  Trình bày: | Album:

  Anh về hội Lim tìm gặp em. Chẳng thấy bóng người xưa Giữa mây trời quan họ. Bồng...

  Nhất quế nhị lan

  Trình bày: | Album:

  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

  Lý giao duyên

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một...

  Hoa thơm bướm lượn

  Trình bày: | Album:

  1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  ...

  Đêm qua nhớ bạn

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này...

  Buôn bấc buôn dầu

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...