Nghệ sĩ: Đức Hiền

Tiểu sử Đức Hiền

Album của nghệ sĩ Đức Hiền

Video của nghệ sĩ Đức Hiền

Bài hát của nghệ sĩ Đức Hiền

Người ngoan

Trình bày: , | Album:

Người ngoan đôi tôi hỏi ới i hỡi í người tình nhân tính song bên hợi hời hời...

Trao duyên một mình

Trình bày: | Album:

Anh về hội Lim tìm gặp em. Chẳng thấy bóng người xưa Giữa mây trời quan họ. Bồng...

Nhất quế nhị lan

Trình bày: | Album:

Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

Lý giao duyên

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm i khúc ớ sông đổ dồn về một...

Hoa thơm bướm lượn

Trình bày: | Album:

1. Ấy hoa nay lạ nay ơ ớ ơ hoa thơm Ố tình là con bướm lượn. Ố ô tình là con...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này...

Buôn bấc buôn dầu

Trình bày: | Album:

Sưu tầm: Hữu Duy Buôn bấc í ơ cũng có a buôn dầu. Buôn nhiễu í ơ cũng có a đội...