Nghệ sĩ: Công Huynh (2)

Tiểu sử Công Huynh (2)

Album của nghệ sĩ Công Huynh (2)

Video của nghệ sĩ Công Huynh (2)

Bài hát của nghệ sĩ Công Huynh (2)

Gió Đưa Cây Cải

Nghệ sĩ:

Gió thì gió đưa phú lý tình là đưa cây cải Phú lý tình là đưa cây cải í ơ Bớ...