Nghệ sĩ: Dương Thị Thùy

Tiểu sử Dương Thị Thùy

Album của nghệ sĩ Dương Thị Thùy

Video của nghệ sĩ Dương Thị Thùy

Bài hát của nghệ sĩ Dương Thị Thùy

Tạm biệt từ đây

Nghệ sĩ:

Tạm biệt í ơ từ à đây, anh Hai ơi bây à giờ. Tạm biệt í ơ ơ từ à đây i. Ruột...

Ai xuôi về

Nghệ sĩ:

Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i, cho em nhủ à bên nay a nhời về. Nhắn...