Nghệ sĩ: Hồng Tươi

Tiểu sử Hồng Tươi

Album của nghệ sĩ Hồng Tươi

Video của nghệ sĩ Hồng Tươi

Bài hát của nghệ sĩ Hồng Tươi

Gửi bức thư sang

Trình bày:

Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi rồi. Gửi bức ớ...

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày:

Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ anh Hai ơi xinh i...

Nhớ mãi khôn nguôi

Trình bày:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...