Nghệ sĩ: Lê Gia Quỳnh

Tiểu sử Lê Gia Quỳnh

Album của nghệ sĩ Lê Gia Quỳnh

Video của nghệ sĩ Lê Gia Quỳnh

Bài hát của nghệ sĩ Lê Gia Quỳnh

Về Hội Lim

Nghệ sĩ:

Lời thơ: Nguyễn Bá Thắng Nhạc: Lê Minh 12 người không về hội Em hát mắt trao ngóng...