Nghệ sĩ: Lương Nguyệt Anh

Tiểu sử Lương Nguyệt Anh

Album của nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh

Video của nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh

Bài hát của nghệ sĩ Lương Nguyệt Anh

Nghe em hát còn duyên

Nghệ sĩ:

Người ơi, yêu nhau người ở, người ở đừng về Đến hôm nay lại nghe em hát, câu...

Nhớ về hội Lim

Nghệ sĩ:

Giã hội rồi anh lại về theo em Để câu hát vấn vương trong lòng Nước sông kia hai...