Nghệ sĩ: Nguyễn Thị Khánh Ly

Tiểu sử Nguyễn Thị Khánh Ly

Album của nghệ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly

Video của nghệ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly

Bài hát của nghệ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly

Dưới giời mấy kẻ biết ra

Trình bày:

Sưu tầm: Hữu Duy Dưới giời a ứ hời hư mấy i kẻ a biết à ra a ứ hời hư, chứ...

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày:

Đêm i hôm qua a a mình tôi nhờ ơ bạn i lình tinh à lính tình tinh i Này a có à tôi...