Nghệ sĩ: NSƯT Diệu Thúy

Tiểu sử NSƯT Diệu Thúy

Album của nghệ sĩ NSƯT Diệu Thúy

Video của nghệ sĩ NSƯT Diệu Thúy

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Diệu Thúy

Những cô gái Quan Họ

Nghệ sĩ:

Trên quê hương quan ( í ) họ ( i ) Một làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca Giữa mùa...