Nghệ sĩ: NSƯT Phan Muôn

Tiểu sử NSƯT Phan Muôn

Album của nghệ sĩ NSƯT Phan Muôn

Video của nghệ sĩ NSƯT Phan Muôn

Bài hát của nghệ sĩ NSƯT Phan Muôn

Gửi về quan họ

Nghệ sĩ:

Anh chưa đến làng quan họ để lặng nghe canh hát trao duyên. Anh chưa biết dòng sông...