Nghệ sĩ: Phú Miễn

Tiểu sử Phú Miễn

Album của nghệ sĩ Phú Miễn

Video của nghệ sĩ Phú Miễn

Bài hát của nghệ sĩ Phú Miễn

Người ơi đến hẹn lại về

Nghệ sĩ:

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khangMái...