Nghệ sĩ: Quốc Chung

Tiểu sử Quốc Chung

Album của nghệ sĩ Quốc Chung

Video của nghệ sĩ Quốc Chung

Bài hát của nghệ sĩ Quốc Chung

Nguyệt gác mái đình

Trình bày:

Nguyệt rằng ì là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ, nay có mấy mái nay, ở ở mái...

Dọn quán bán hàng – Karaoke tách lời

Trình bày:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Dọn quán bán hàng

Trình bày:

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...