Nghệ sĩ: Thanh Hòa

Tiểu sử Thanh Hòa

Album của nghệ sĩ Thanh Hòa

Video của nghệ sĩ Thanh Hòa

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Hòa

Tình thắm ngọt ngào

Nghệ sĩ: ,

Nam + Nữ: Đôi ta thề cùng nhau xây ước í hẹn…, sông Thương thắm đỏ mát dịu...

Tình thắm ngọt ngào

Nghệ sĩ: ,

Lời bài hát: Tình thắm ngọt ngào Nam + Nữ: Đôi ta thề cùng nhau xây ước í hẹn…,...