Nghệ sĩ: Thúy Miền

Tiểu sử Thúy Miền

Album của nghệ sĩ Thúy Miền

Video của nghệ sĩ Thúy Miền

Bài hát của nghệ sĩ Thúy Miền

Đêm Sông Cầu

Nghệ sĩ: ,

Đêm sông Cầu Sáng tác: Đoàn Bổng Trình bày: Ca sí Thu Hiền Đêm i hôm qua mình anh...