Nghệ sĩ: Tiến Luật

Tiểu sử Tiến Luật

Album của nghệ sĩ Tiến Luật

Video của nghệ sĩ Tiến Luật

Bài hát của nghệ sĩ Tiến Luật

Ăn ở trong rừng

Trình bày:

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ...

Dọn quán bán hàng

Trình bày: ,

Dọn quán í ơ cũng có a bán hàng à là- chị rằng hai ơi hơ ơi i. Nay bên a người...

Mảnh tre già

Trình bày:

Bài này còn có tên gọi khác là: Càng ngâm càng dẻo Có một lần thắc mắc với các...