Nghệ sĩ: Vương Hà

Tiểu sử Vương Hà

Album của nghệ sĩ Vương Hà

Video của nghệ sĩ Vương Hà

Bài hát của nghệ sĩ Vương Hà

Son sắt Quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...

Sắt son quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...