Nghệ sĩ: Vương Hà

Tiểu sử Vương Hà

Album của nghệ sĩ Vương Hà

Video của nghệ sĩ Vương Hà

Bài hát của nghệ sĩ Vương Hà

Sắt son quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...

Son sắt Quan họ trao lời

Nghệ sĩ:

Con diều trao cánh nghiêng ì nghiêng i ì ì ì i i, í i. Tiếng sáo du êm đềm. Lời ru...