Ca sĩ: Tân Nhàn

Tìm em trong chiều hội Lim – Karaoke

Trình bày: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm trong chiều hội Lim

Trình bày: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Khúc giao duyên

Trình bày:

Khúc giao duyên ST: Trọng Tĩnh (Hiệu Trưởng Trường Trung cấp VHNT BN) Mùa xuân e đi...