Nghệ sĩ: Trọng Tấn

Tiểu sử Trọng Tấn

Album của nghệ sĩ Trọng Tấn

Video của nghệ sĩ Trọng Tấn

Bài hát của nghệ sĩ Trọng Tấn

Bắc Ninh – Kinh Bắc

Nghệ sĩ:

Bắc Ninh (ư) Kinh Bắc (ư) chiếc nôi của người Việt cổ, chiếc nôi ngàn câu quan...

Bắc Ninh – Kinh Bắc

Nghệ sĩ:

Bắc Ninh (ư) Kinh Bắc (ư) chiếc nôi của người Việt cổ, chiếc nôi ngàn câuquan...

Chiếc nón ba tầm

Nghệ sĩ:

Gửi muôn lời ca lắng đọng tâm tìnhGửi bao tình thương cho người em gái qua biết...

Chiếc nón ba tầm

Nghệ sĩ:

Gửi muôn lời ca lắng đọng tâm tình Gửi bao tình thương cho người em gái qua biết...

Giã bạn đêm trăng

Nghệ sĩ:

Trăng lên, bồng bềnh lời em hát.Câu người ơi người ở đừng về.Trăng lên, giọng...

Giã bạn đêm trăng

Nghệ sĩ: ,

Trăng lên, bồng bềnh lời em hát. Câu người ơi người ở đừng về. Trăng lên, giọng...

Làng quan họ quê tôi

Nghệ sĩ:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông Cầu...

Làng quan họ quê tôi

Nghệ sĩ:

Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hội Những đêm trăng hát gọi, con sông...

Lội dòng sông quê

Nghệ sĩ:

Vẫn đây vẫn đây ơi con sông CầuNước mây một màu giữa bao la trời thu nao nao sóng...

Lội dòng sông quê

Nghệ sĩ:

Vẫn đây vẫn đây ơi con sông Cầu Nước mây một màu giữa bao la trời thu nao nao...