Nghệ sĩ: Thanh Thanh Huyền

Tiểu sử Thanh Thanh Huyền

Album của nghệ sĩ Thanh Thanh Huyền

Video của nghệ sĩ Thanh Thanh Huyền

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Thanh Huyền

Giã bạn đêm trăng

Nghệ sĩ: ,

Trăng lên, bồng bềnh lời em hát. Câu người ơi người ở đừng về. Trăng lên, giọng...