Nghệ sĩ: Tân Nhàn

Tiểu sử Tân Nhàn

Album của nghệ sĩ Tân Nhàn

Video của nghệ sĩ Tân Nhàn

Bài hát của nghệ sĩ Tân Nhàn

Tìm em trong chiều hội Lim – Karaoke tách lời

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Tìm em trong chiều hội Lim

Nghệ sĩ: ,

Bâng khuâng trong gió, ai bâng khuâng ai đứng trong gió lạnh, gió lạnh chiều Hội Lim....

Khúc giao duyên

Nghệ sĩ:

Khúc giao duyên ST: Trọng Tĩnh (Hiệu Trưởng Trường Trung cấp VHNT BN) Mùa xuân e đi...