Album: Gọi đò - Lệ Thanh (Video)

Paused...

  Vào chùa

  Trình bày: | Album:

  Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ cửa chùa ra á ra em vào, đôi người đàn là đôi...

  Ngồi tựa mạn thuyền

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ngồi rằng là ngồi i tựa i ớ ơ ơ có mấy mạn ới ớ ớ ơ ờ...

  Lý giao duyên

  Trình bày: , | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Trăm  khúc ớ sông đổ dồn về một ơ bến i, anh chẳng ớ yêu...

  Lòng vẫn đợi chờ

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Lòng vẫn i í ơ ơ ớ ơ nay đợi i í ơ ơ hợ ơ chờ. Này em í ơ...

  Gửi bức thư sang

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

  Dọn quán bán hàng

  Trình bày: , | Album:

  Nay bên a người về dọn quán nay á  bán hàng Để cho tình tang em như là khách, lính...

  Con nhện giăng mùng

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Bỉ: Người về… để con nhện í ơ ớ ơ nó mấy giăng hự hừ...

  Còn duyên

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên...

  Cây trúc xinh

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc, cây trúc mọc bên bờ...

  Ăn ở trong rừng

  Trình bày: | Album:

  Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í...

  Gọi đò

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Ấy đò là đò ai ư hợi hừ, ấy đò là đò ai. đò ai mà đi ở...