Album: Lời thương ta ngỏ

Paused...

  Tưởng đến gần xa

  Trình bày: | Album:

  Tưởng đến ấy mấy xa em gần xa, ấy mấy xa em gần xa. Song í le em còn giở bận...

  Ra đứng cổng làng

  Trình bày: | Album:

  Chiều qua ra à đứng i, ta à lý lý như cổng làng, ta lý lý như cổng làng ì. Trông...

  Nhất quế nhị lan

  Trình bày: | Album:

  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan, Khôn ngoan...

  Lời thương ta ngỏ cùng nhau

  Trình bày: , | Album:

  Chiều biên giới anh thầm nhớ về, Nơi em đó bộn bề, Bao nỗi nhớ tha thiết Hỡi...

  Gửi bức thư sang

  Trình bày: | Album:

  Sưu tầm: Hữu Duy Gửi bức ớ thì thư í i i sang ấy mấy ngồi là em ứ hự ngồi...

  Giăng thanh gió mát

  Trình bày: | Album:

  Giăng thanh ì gió mát i i i giăng í i ì tiếng chim lạc ới à trên í non. Chim lạc đàn...

  Chờ bạn dưới trăng

  Trình bày: | Album:

  Lòng riêng i í i, luống những i hị ngậm í ơ, ối hự à ngùi. Này nhớ í ơ ớ ơ...