Nghệ sĩ: Anh Khang

Tiểu sử Anh Khang

Album của nghệ sĩ Anh Khang

Video của nghệ sĩ Anh Khang

Bài hát của nghệ sĩ Anh Khang

Bèo dạt mây trôi

Trình bày: ,

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...