Nghệ sĩ: Quang Thắng

Tiểu sử Quang Thắng

Album của nghệ sĩ Quang Thắng

Video của nghệ sĩ Quang Thắng

Bài hát của nghệ sĩ Quang Thắng

Bèo dạt mây trôi

Nghệ sĩ: ,

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...