Nghệ sĩ: Bích Thủy

Tiểu sử Bích Thủy

Album của nghệ sĩ Bích Thủy

Video của nghệ sĩ Bích Thủy

Bài hát của nghệ sĩ Bích Thủy

Tương phùng tương ngộ

Nghệ sĩ: ,

Lời bài hát: Tương phùng tương ngộ Khi tương í phùng là khi nay a tương ngộ Xuôi...