Nghệ sĩ: Đăng Nam

Tiểu sử Đăng Nam

Album của nghệ sĩ Đăng Nam

Video của nghệ sĩ Đăng Nam

Bài hát của nghệ sĩ Đăng Nam

Đêm qua nhớ bạn

Trình bày: ,

Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

Buôn trầu bán cau

Trình bày: ,

Buôn trầu bán cau Dân ca quan họ Bắc Ninh Biểu diễn: – Phú Hiệp – Đăng...

Cảnh sơn trang

Trình bày: ,

...

Xuôi ngược sông Cầu

Trình bày: ,

...