Nghệ sĩ: Đăng Nam

Tiểu sử Đăng Nam

Album của nghệ sĩ Đăng Nam

Video của nghệ sĩ Đăng Nam

Bài hát của nghệ sĩ Đăng Nam

Buôn trầu bán cau

Nghệ sĩ: ,

Buôn trầu bán cau Dân ca quan họ Bắc Ninh Biểu diễn: – Phú Hiệp – Đăng...

Cảnh sơn trang

Nghệ sĩ: ,

...

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ: ,

Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...