Nghệ sĩ: Phú Hiệp

Tiểu sử Phú Hiệp

Album của nghệ sĩ Phú Hiệp

Video của nghệ sĩ Phú Hiệp

Bài hát của nghệ sĩ Phú Hiệp

Đêm qua nhớ bạn

Nghệ sĩ: ,

Lời để hát:  Đêm i hôm qua mình i tôi nhớ bạn i. Linh tính a lính tình tinh i, này...

Buôn trầu bán cau

Nghệ sĩ: ,

Buôn trầu bán cau Dân ca quan họ Bắc Ninh Biểu diễn: – Phú Hiệp – Đăng...

Cảnh sơn trang

Nghệ sĩ: ,

...

Xuôi ngược sông Cầu

Nghệ sĩ: ,

...