Nghệ sĩ: Đình Vũ

Tiểu sử Đình Vũ

Album của nghệ sĩ Đình Vũ

Video của nghệ sĩ Đình Vũ

Bài hát của nghệ sĩ Đình Vũ

Bóng quế giãi thềm

Nghệ sĩ: ,

Lửng lơ bóng quế giãi thềm Chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng Lững lờ thu...

Chim kêu gióng giả

Nghệ sĩ: ,

Con chim gióng giả trên cành véo von Khúc sông nước chảy đá mòn Hỏi thăm bạn cũ...

Duyên phận phải chiều

Nghệ sĩ: ,

Bấy lâu duyên phận phải chiều Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe xăn Cầm tay giao mặt...

Lấy gì làm thú giải phiền

Nghệ sĩ: ,

Lấy gì làm thú giải phiền Quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa Trăng thanh nhớ lúc...

Lênh đênh duyên nổi phận bèo

Nghệ sĩ: ,

Lênh đênh duyên nổi phận bèo Tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi Tuổi người...