Nghệ sĩ: Tự Lẫm

Tiểu sử Tự Lẫm

Album của nghệ sĩ Tự Lẫm

Video của nghệ sĩ Tự Lẫm

Bài hát của nghệ sĩ Tự Lẫm

Bóng quế giãi thềm

Nghệ sĩ: ,

Lửng lơ bóng quế giãi thềm Chuông đưa bát ngát càng thêm bận lòng Lững lờ thu...

Chim kêu gióng giả

Nghệ sĩ: ,

Con chim gióng giả trên cành véo von Khúc sông nước chảy đá mòn Hỏi thăm bạn cũ...

Duyên phận phải chiều

Nghệ sĩ: ,

Bấy lâu duyên phận phải chiều Tơ hồng vấn vít chỉ điều xe xăn Cầm tay giao mặt...

Lấy gì làm thú giải phiền

Nghệ sĩ: ,

Lấy gì làm thú giải phiền Quyển kinh trăm lá ngọn đèn một hoa Trăng thanh nhớ lúc...

Lênh đênh duyên nổi phận bèo

Nghệ sĩ: ,

Lênh đênh duyên nổi phận bèo Tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi Tuổi người...