Nghệ sĩ: Lệ Thuý

Tiểu sử Lệ Thuý

Album của nghệ sĩ Lệ Thuý

Video của nghệ sĩ Lệ Thuý

Bài hát của nghệ sĩ Lệ Thuý

Tình trong đôi mắt

Trình bày: ,

Tình trong đôi mắt Dân ca quan họ lời mới Đặt lời: Bảo Thuận Theo điệu: Lý giao...

Còn duyên

Trình bày: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...