Nghệ sĩ: Lệ Thuý

Tiểu sử Lệ Thuý

Album của nghệ sĩ Lệ Thuý

Video của nghệ sĩ Lệ Thuý

Bài hát của nghệ sĩ Lệ Thuý

Còn duyên

Nghệ sĩ: ,

Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về...

Tình trong đôi mắt

Nghệ sĩ: ,

Tình trong đôi mắt Dân ca quan họ lời mới Đặt lời: Bảo Thuận Theo điệu: Lý giao...