Nghệ sĩ: Nghệ nhân Lê Cần

Tiểu sử Nghệ nhân Lê Cần

Album của nghệ sĩ Nghệ nhân Lê Cần

Video của nghệ sĩ Nghệ nhân Lê Cần

Bài hát của nghệ sĩ Nghệ nhân Lê Cần

Mùa xuân tiễn bạn

Nghệ sĩ: ,

Xuân về cho em hát câu ì ca i ì ì i, i ì ì i í i.Tiễn í i người tình chung í i tình...