Nghệ sĩ: Thanh Phúc

Tiểu sử Thanh Phúc

Album của nghệ sĩ Thanh Phúc

Video của nghệ sĩ Thanh Phúc

Bài hát của nghệ sĩ Thanh Phúc

Mùa xuân tiễn bạn

Nghệ sĩ: ,

Xuân về cho em hát câu ì ca i ì ì i, i ì ì i í i.Tiễn í i người tình chung í i tình...