Nghệ sĩ: Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa

Tiểu sử Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa

Album của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa

Video của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa

Bài hát của nghệ sĩ Nghệ nhân Nguyễn Công Dứa

Đắp nấm trồng chanh

Trình bày: ,

Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đắp nấm trồng chanh Vào vườn đắp nấm trồng chanh Chả...